Murrisk, Co. Mayo (1997)

National Famine Memorial / Coffin Ship
opposite Croagh Patrick
Artist: John Behan
Commissioned by: Irish National Famine Commemoration Committee

Inscriptions
Plaque 1:
National / Famine / Memorial

Plaque 2:
Cuimhneachán / Náisinta ar / an nGorta Mór

Plaque 3:
Arna choimisiúnú ag an Áire Stait, Aibhreal Uí Dhubhghaill TD / Cathaoirleach Choiste an Rialtais / um Chuimhneachán ar an nGorta Mór / le cabhair ó Oirig na nOibreacha Poibli / i gcomhar le Comhairle Chontae Mhaigh Eo, / Cumann Staire Chathair na Mart agus pobal mhuraisc, / Séamus Mac Finn a chuir an láithreán ar fail / in ómós dá thuismitheoir, Séamus agus Brid

Plaque 4:
Commissioned by Minister of State Avril Doyle T.D. / Chairperson of the Government’s / Famine commemoration committee, / with the assistance of the Office of Public Works / in co-operation with Mayo Co. Council, / Westport Historical Society and the Murrisk community / The site was made available by Mr. James Fair, / in honour of his parents Seamus and Brigid.

Plaque 5:
To honour the memory of all who died, suffered and / emigrated due to the Great famine of 1845 – 1850 / and the victims of all famines/ This memorial was unveiled by the President of Ireland / Mary Robinson on 20 July 1997

Plaque 6:
I gcuímhne ar na daoine go léir a fuair bás, / a d’fhulaing agus a chuaigh / ar an imirce de dheasca Ghorta Mór 1845 – 1850 / agus ar gach uile dhuine i ngátar de dneasca gorta / Uachtarán na hÉireann, Maire Mhic Róibín, / a nocht an Cuimhneachan ar an 20 lúil, 1997.

Plaque 7:
Coffin Ship / John Behan, R.H.A. / Cónra – Long / Séan Ó Beacháin, R.H.A.

Plaque 8:
Promh Chonraitheoir / Main Contractor / Brendan Byrne & Son Ltd

Aolchloch Chóirithe / Limestone / Feelystone

Plaque 9:
Obair Leictreachais / Electrical / O.C. Electric Ltd.

Plaque 10:
Cruachobair / Stainless Steel: / S.F. Engineering

Plaque 11:
Architects and Engineers / The Office of Public Works / Ailtir agus Innealtóiri / Oifig na nOibreacha Poiblí